top of page

Кто мы?

MISIRLIOGLU Imalat работает с 1980 года на своем заводе с различными возможностями обработки металла, резки листового металла гильотиной и лазером, формовки листового металла листогибочными прессами, эксцентриковыми, гидравлическими прессами. Обрабатывающий центр и обработка на токарном станке, сварочные и сборочные машины и сборочные услуги. с компетентным персоналом дает с.

Машинный парк, который ежегодно расширяется, адаптирован к требованиям современных производственных технологий, что позволяет производить продукцию с высоким соотношением цены и качества и отслеживаемой продукцией. Он продолжает свою деятельность на 120 м2 административной, 1100 м2 производственной, 1000 м2 открытой площадок с современным оборудованием.

LAZER KESİM SAKARYA, lazer kesim sakarya

Компания, которая завершает каждый процесс от сырья до конечного продукта, реагирует на производственные потребности клиентов.

Araç Ekranı

Ценности

Новатор

Технологические инвестиции показывают преемственность в соответствии с глобальными потребностями в производственной отрасли.

Прозрачность

Каждый этап производства открыт для контроля клиента, а информация о всех деталях прозрачна.

Преемственность

Главное в производстве, чтобы продукт и качество всегда были стандартными и непрерывными.

KALİTE POLİTİKAMIZ

MISIRLIOĞLU İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

 

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı,

 • Ürün Ve Hizmetlerin Uygunluğunu Etkileyecek Risk Ve Fırsatlar İle Müşteri Memnuniyetini Arttırmayı,

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, faaliyetimizden kaynaklı atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların tüketimine katkıda bulunmayı,

 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşularımız, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,

 • Tüm paydaşlarımızla operasyonlarımız paraleninde sürdürülebilir hizmet sağlamayı

 • Sürekli İyileşmeyi Bir Yaşam Biçimi Haline Getirmeyi

 

ve bu bağlamda, çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

bottom of page