top of page

Who are we?

MISIRLIOGLU Imalat has been operating since 1980 in its factory with various possibilities in metal processing, sheet metal cutting with guillotine and laser, sheet metal forming with press brakes, eccentric, hydraulic presses Machining center and machining with lathe, welding and assembly machines and assembly services with competent personnel gives with.

The machine park, which is expanded every year, is adapted to the requirements of today's manufacturing technologies, products with high quality / price performance and traceable products can be produced. It continues its activities in 120m2 administrative, 1100m2 manufacturing, 1000m2 open area with state-of-the-art machinery.

LAZER KESİM SAKARYA, lazer kesim sakarya

The company, which completes every process from the raw material to the final product, responds to the manufacturing needs of the customers.

Araç Ekranı

Values

Innovator

Technological investments show continuity in line with global needs in the production industry.

Transparency

Every stage of production is open to customer control, with all details transparent information sharing.

Continuity

The main thing in production is that the product and quality are always standard and continuous.

KALİTE POLİTİKAMIZ

MISIRLIOĞLU İML. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

 

 • Müşteri odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,

 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi, iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı,

 • Ürün Ve Hizmetlerin Uygunluğunu Etkileyecek Risk Ve Fırsatlar İle Müşteri Memnuniyetini Arttırmayı,

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve tüm çalışanlarda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,

 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, faaliyetimizden kaynaklı atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların tüketimine katkıda bulunmayı,

 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı, Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşularımız, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,

 • Tüm paydaşlarımızla operasyonlarımız paraleninde sürdürülebilir hizmet sağlamayı

 • Sürekli İyileşmeyi Bir Yaşam Biçimi Haline Getirmeyi

 

ve bu bağlamda, çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001 standart gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

bottom of page